VATAN

"Her Şey Vatan Için"

06.04.2009.

6. april - Čas sarajevske historije 3/3

Prije 64 godine "zajedničkim naporima i žrtvama sarajevskih rodoljuba Srba, Muslimana i Hrvata" oslobođeno je Sarajevo. Na ovaj isti dan, prije 17 godina Sarajevo je opet trebalo svoje rodoljube da ga još jednom oslobode.

 

Od početka agresije i opsade, pa do 31. jula 1995. u Sarajevu je ubijeno, umrlo od gladi, hladnoće i nestalo 10.514 civila, od kojih 1.598 djece. Materijalna šteta koju je grad pretrpio tokom agresije i opsade, prije svega kroz razaranja stambenog fonda i uništenje kulturnog blaga i privrednih objekata i saobraćajnica, je neprocjenjiva.

Zato svima onima koji grad Sarajevo smatraju svojim gradom, svima onima koji ga vole i poštuju, svima onima koji se odnose prema njemu sa poštovanjem neka je sretan
Dan grada Sarajeva.

 

VATAN