VATAN

"Her Şey Vatan Için"

21.06.2008.

Priče iz opkoljenog Sarajeva 4.

Krv na Stupskoj petlji

 

Nastavljaju se nesporazumi i unutar OS BiH na Stupu. Pala je i prva žrtva -  petnaestogodišnji dječak sa Stupa.

Čitav slučaj se odigrao 10. jula u popodnevnim časovima. Oko 13 h jedan od pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane pucao je na grupu agresorskih vojnika u krugu DP „Energoinvesta“ i pri tome jednog ranio. Odmazda za ovaj postupak uslijedila je nekoliko sati kasnije – oko 16,30 h hicem iz snajperske puške sa strane agresora ranjen je dječak Predrag Č. I ostao na mjestu ranjavanja, bez ikakve medicinske pomoći. U blizini su se zatekli policajac sa Stupa Smiljan M. sa jednim pripadnikom TO i njih dvojica su pokušali izvući ranjenog dječaka, ali su odustali zbog snažne vatre iz snajpera koji nije dozvolio izbavljanje ranjenika. Dječak je ostao još neko vrijeme da krvari na mjestu ranjavanja.

 

Istovremeno, obavještena je jedinica policije pod komandom Srećka T. O događaju kod Energoinvesta te je pomenuti komandir preporučio da se izbavljanje izvrši dogovorom između agresora i vojne policije. Međutim, do toga kontakta nije došlo, te je policajac Smiljan M. predložio da se to snajpersko gnijezdo uništi ručnim bacačem i da se to iskoristi za spašavanje dječaka. Pojavljuje se komandir odjeljenja jedinice HVO-a koja drži tu liniju fronta zajedno sa vojnom policijom i ne dozvoljava policajcu M. da to učini i govori mu kako više ne postoji rezervna policija MUP-a i ako želi da se bori, da se priključi HVO-u.

Ranjeni dječak je i dalje ležao krvav na asfaltu. Bosanski policajac je odustao od spašavanja ranjenika i krenuo da sve prijavi komandiru jedinice HVO Stup Braci M. Međutim, 10-12 pripadnika HVO-a zaustavili su ga i odveli u stožer HVO-a. U međuvremenu je uhapšen i vojnik koji je pucao na agresorske vojnike, jer je to obećao obližnjoj četničkoj komandi, kako se ne bi kvarili dobri odnosi između Srba i Hrvata na Stupu. Sve to vrijeme lokva krvi ispod ranjenog dječaka je bila sve veća.

 

Policajac Smiljan M., nakon što su mu objasnili da se mora priključiti lokalnoj jedinici HVO-a, uspjeva se vratiti do ranjenog dječaka, kako bi ga spasio. Konačno mu je to pošlo za rukom uz pomoć Petra J.

 

No, bilo je kasno, dječak je već bio mrtav.

 

VATAN